Observatori de Bioètica i Dret    |    Máster en Bioética y Derecho    |    Cátedra UNESCO de Bioética    |    Revista

20 de julio de 2011

Becas de Bioética

Des de l´Observatori de Bioètica i Dret UB us comuniquem que la 3ª convocatòria de Beques de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona i la 6ª convocatòria de Beques Josep Egozcue de Bioètica per a cursar la XIV edició del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona (2011-2013 semipresencial y a distància) estan obertes. Informació disponible a www.bioeticayderecho.ub.es/becasbioetica

Data límit per a la presentació de sol.licituds: el 10 de setembre de 2011.
Desde el Observatori de Bioètica i Dret UB le comunicamos que la 3º convocatoria de Becas de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universitat de Barcelona y la 6º convocatoria de Becas Josep Egozcue de Bioética para cursar la XIV edición del Máster en Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona (2011-2013, semipresencial y a distancia) están abiertas. Información disponible en www.bioeticayderecho.ub.es/becasbioetica

Fecha límite para la presentación de solicitudes: el 10 de septiembre de 2011.

Etiquetas: , , , ,


Participar  |  Enviar por e-mail


Comentarios (1)

  • Escrito por Blogger yohana, 9/15/2011 7:55 a. m.

    hola, queria saber que que requitiso necesito para incribirme en las becas

     

Participar  |  Volver  

 
© 2013 Observatori de Bioètica i Dret, Cátedra UNESCO de Bioética, Máster en Bioética y Derecho, Universitat de Barcelona