Observatori de Bioètica i Dret    |    Máster en Bioética y Derecho    |    Cátedra UNESCO de Bioética    |    Revista

20 de abril de 2011

Sesión ABD Dr. Rodolfo Vázquez. Bioética y laicismo

Desde el Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona (www.bioeticaidret.cat/master), us informem que la propera sessió de l´Associació de Bioètica i Dret tindrà lloc el dijous 5 de maig, a les 19.30 hores, a l´Aula Fèlix Serratosa del Parc Científic de Barcelona, Edifici Clúster (c/ Baldiri Reixac núm. 10 08028 Barcelona).

Intervindrà el Dr. Rodolfo Vázquez, Professor de Filosofia del Dret, membre del Colegio de Bioética, A.C i del ITAM de Mèxic, que parlarà sobre "Bioètica i laïcisme".

Es prega confirmació de l’assistència el més aviat possible. Aforament limitat.Desde el Máster en Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona (www.bioeticayderecho.ub.es/master), os informamos de que la próxima sesión de la Asociación de Bioética y Derecho tendrá lugar el jueves 5 de mayo, a las 19.30 horas, en el Aula Fèlix Serratosa del Parc Científic de Barcelona, Edificio Clúster (c/ Baldiri Reixac núm. 10 08028 Barcelona).

Intervendrá el Dr. Rodolfo Vázquez, Profesor de Filosofía del Derecho, miembro del Colegio de Bioética A.C. y del ITAM de México, que hablará sobre "Bioética y laicismo".

Se ruega confirmar asistencia a la mayor brevedad posible. Aforo limitado.

Etiquetas: , , , , ,


Participar  |  Enviar por e-mail


Comentarios (0)

Participar  |  Volver  

 
© 2013 Observatori de Bioètica i Dret, Cátedra UNESCO de Bioética, Máster en Bioética y Derecho, Universitat de Barcelona